ZEMSKÝ REGISTR ERBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

The National Coat of Arms Register of the Czech Republic

Nepřihlášený uživatel

 

 
 
 
 

 
   
   

Kontakty:

Sídlo:

Zemský registr erbů ČR

nám. Českých bratří 29/10
Liberec
PSČ: 460 01
milan.rydlo.z.capovky
@seznam.cz

 

Adresa
pro korespondenci::

Antonín Urbánek
Zemský registr erbů ČR
Gerská 12
Plzeň
PSČ: 323 00
plzen@zsru.cz

 

Správce stránek:

redakce@zsru.cz

ÚVODNÍ INFORMACE

Co je Zemský registr erbů České republiky, jaké je jeho poslání a cíle.

Vážení přátelé a příznivci heraldiky,
otevíráte webové stránky Zemského registru erbů České republiky. Všichni víte, jak úžasná věda je heraldika, jaká krása se v erbech skrývá, jaké poučení z historie nám dává, jaké tradice a hodnoty našich předků se v ní skrývají... ale toto není smyslem této úvodní stránky.
V České republice existuje na 20 genealogicko-heraldických společností a společností (sdružení) majících velmi úzký vztah k heraldice a každá z nich řeší sobě vlastním způsobem otázku osobních erbů. Neexistuje však jednotný systém v evidenci či registraci, jako je tomu v jiných státech Evropy, majících podobné historické tradice jako my.
Proto je snahou Zemské stavovské rodové unie unifikovat všechno dobré v této oblasti, v oblasti rodových (občanských) erbů a dát systému ucelený řád.
Zřízení Zemského registru erbů České republiky vychází tedy z potřeby centralizovat evidenci erbů v rámci celé České republiky, vyloučit duplicitu při registraci nových erbů a sjednotit postup renomovaných G+H společností při registraci erbů v České republice.
Naším cílem je postupné vydávání kompletních Erbovních knih a doplňování archivních fondů českého státu.
Oslovujeme všechny G+H společnosti a jiné společnosti s návrhem spolupráce - a jsme si vědomi, že toto je jedna z mnoha cest - protože jen takto, ve společném úsilí, přispějeme k naplňování kulturního dědictví českého státu, jeho postavení v Evropě a jeho prestiže. Přispějeme tím i k zvyšování národní hrdosti a sebeuvědomění našeho národa.
Chtěli bychom si také tímto způsobem připomenout dědictví našich předků, na které jsme hrdi, kteří nám dali život a kteří, pokolení po pokolení vytvářeli hodnoty, na které dnes často zapomínáme.
Heraldika - a těch definic je opravdu mnoho - nemusí být neživou vědou, ale naopak velmi živou, současnou, velmi osobní, dávající poučení...
Myslím, že příznačné je pro tuto chvíli je pasáž - a touto bych i tuto úvodní stránku ukončil - Karla Schwarzenberka z knihy "Heraldika": "...Než jinak bytí heraldiky není přerušeno: jestli jí přidávaly postupně nové živly věky zašlé, ještě jí přidají i časy příští, a co bude nového v duchu rozumného vývoje ze starých zásad, to se i udrží..."

Antonín Urbánek
předseda
Zemského registru erbů České republiky


Copyright 2008 - .2024.

plzen@zsru.cz